Questuj efektywność swojego czasu pracy!

Quest Manager to system, który umożliwia firmom rejestrację i rozliczenie zleceń serwisowych oraz czynności wykonywanych przez pracowników w ramach home office.
System jest efektem doświadczeń firmy Jawasoft w prowadzeniu ewidencji prac zleconych przez klientów oraz dążeniu do efektywnego wykorzystania czasu w pracy i jego sprawnego rozliczenia.
Quest Manager można zintegrować z systemem ERP wdrożonym w firmie klienta m.in. w zakresie: bazy kontrahentów, osób kontaktowych i usług. Ponadto, system umożliwia generowanie zleceń serwisowych i czynności na podstawie wiadomości email oraz posiada funkcję START-STOP umożliwiającą automatyczne rejestrowanie czasu trwania zlecenia lub czynności.
Więcej informacji o możliwościach Quest Managera udostępniamy na naszej stronie poświęconej oprogramowaniu dla firm: https://jawasoft.pl/quest-manager/. Zapraszamy do współpracy z Jawasoft!