Kariera

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Specjalista IT

Zakres obowiązków
 • Instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania u klientów;
 • Instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych;
 • Konfiguracja systemów serwerowych (Hyper-V, VMware);
 • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania u klientów;
 • Zdalna i bezpośrednia obsługa zgłoszeń serwisowych;
 • Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych u klientów;
 • Administracja systemami operacyjnymi Windows/Linux;
 • Poszukiwanie i testowanie nowych rozwiązań;
 • Współpraca przy realizowanych projektach IT;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej i raportów;
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym;
 • Rozległa wiedza potwierdzona doświadczeniem w zakresie zarządzania systemami serwerowymi, pamięcią masową, systemami operacyjnymi, siecią LAN, itp.;
 • Znajomość zagadnień sieciowych opartych na protokole TCP/IP;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej oraz swobodną komunikację;
 • Bardzo dobra znajomość pakietów biurowych;
 • Znajomość urządzeń Cisco na poziomie certyfikacji CCNA oraz technologii Vmware;
 • Prawo jazdy kategorii B i gotowość do wyjazdów służbowych;
 • Dobra organizacja pracy własnej;
 • Komunikatywność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań
 • Rozwinięte zdolności interpersonalne;
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów i determinacja w dążeniu do celu;
Dodatkowym atutem będzie:
 • Znajomość języka niemieckiego;
 • Znajomość języka HTML, PHP;
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia do pracy;
 • Pracę w kreatywnym zespole, w przyjaznej atmosferze.
Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny), prosimy kierować na adres e-mail:
rekrutacja@jawait.pl

Prosimy o dopisanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez JAWAIT Sp. z o.o. procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest JAWAIT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Działkowej 12, 65-767 Zielona Góra. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest prowadzenie procesu rekrutacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie, obowiązek podania danych osobowych takich, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. Osobie aplikującej na wybrane stanowisko pracy, przysługuje prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.